I-DENTITATEA SINELUI prin HO’OPONOPONO® Basic I – Brasov – I-Dentitatea Sinelui prin Ho'oponopono®

I-DENTITATEA SINELUI prin HO’OPONOPONO® Basic I – Brasov

Telefon / Email Eveniment 0721264228 / florentina@hooponoponoromania.ro

 • Student nou - Adult (peste 14 ani) - Preînscriere
  12 septembrie 2017 - 18 octombrie 2017
  10:00 - 17:00
 • 26 septembrie 2015 - 27 septembrie 2015
  10:00 - 17:00
 • 27 mai 2017 - 28 mai 2017
  10:00 - 17:00
 • Seminar SITH Basic I Bucuresti 2018
  19 mai 2018 - 20 mai 2018
  10:00 - 17:00
 • Seminar SITH Basic I Cluj-Napoca 2018
  29 septembrie 2018 - 30 septembrie 2018
  10:00 - 17:00
 • Seminar SITH Basic I Brasov 2019
  1 septembrie 2019 - 2 septembrie 2019
  0:00 - 7:00
 • Seminar SITH Basic I Bucuresti 2019
  1 septembrie 2019 - 10 noiembrie 2019
  0:00 - 18:00
 • Seminar SITH Brasov 9-10 Mai 2020
  24 februarie 2020 - 20 martie 2020
  11:05 - 10:05
 • Seminar SITH Basic I Online 7-8 Noi 2020
  7 noiembrie 2020 - 8 noiembrie 2020
  9:00 - 18:00