Cine deține controlul? – I-Dentitatea Sinelui prin Ho'oponopono®

Cine deține controlul?

(Varianta prescurtată)

De Dr. Ihaleakala Hew Len

Problemele pot fi rezolvate fără să ai habar ce anume se întâmplă! Să realizez şi să înţeleg acest lucru este o adevărată uşurare şi bucurie pentru mine. Rezolvarea problemelor, ca parte componentă a scopului existenţei, constituie esenţa metodei I-Dentităţii de Sine prin Ho’oponopono. Pentru a ne rezolva problemele, trebuie să ne punem două întrebări: Cine sunt eu? Cine deţine controlul? Înţelegerea adevăratei naturi a Universului începe cu îndemnul lui Socrate: “Cunoaşte-te pe tine însuţi.”

More...

Cine deţine controlul? Majoritatea oamenilor, inclusiv cei din comunitatea ştiinţifică, privesc lumea ca pe o entitate fizică. Cercetările actuale în domeniul ADN-ului pentru identificarea cauzelor şi remediilor pentru bolile de inimă, cancer şi diabet reprezintă un prim exemplu al acestei abordări.

Legea cauzei și efectului: Modelul fizic

Cauză

ADN imperfect

​Cauză fizică

Efect

Boli de inimă, cancer, diabet

​Probleme fizice și de mediu

Intelectul, mintea conştientă, crede că poate rezolva problemele, că poate controla ceea ce se întâmplă şi ceea ce trăim. În cartea sa “Iluzia utilizatorului: Despre limitele conştiinţei”, jurnalistul de ştiinţă Tor Norretranders realizează o descriere aparte a conştiinţei. El citează studii ştiinţifice, mai ales pe cele ale profesorului Benjamin Libet de la University of California din San Francisco, care arată că deciziile sunt luate înainte de conturarea lor în conştient, şi că intelectul nu realizează acest lucru, crezând că el ia deciziile. Norretranders citează, de asemenea, cercetări care arată că intelectul este conştient de numai 15-20 de biţi de informaţie pe secundă, dintr-un total de milioane de biţi de informaţie care ajung în inconştient fără ca intelectul să realizeze aceasta!

Cine deţine deci controlul, dacă nu intelectul sau mintea conştientă?

​Amintirile care se repetă dictează ceea ce experimentează mintea subconştientă. Mintea subconştientă experimentează indirect, mimetic şi de la distanţă amintirile recurente. Se poartă, vede, simte şi decide exact aşa cum îi dictează respectivele amintiri. Mintea conştientă operează şi ea pe baza amintirilor repetitive, fără ştirea sa. După cum arată studiile ştiinţifice efectuate, ele dirijează tot ceea ce trăieşte conştientul.

Legea cauzei și a efectului: I-Dentitatea Sinelui prin Ho'oponopono

Cauză

Amintiri care se repetă în mintea subconştientă

​Amintiri care se repetă în mintea subconştientă

​Amintiri care se repetă în mintea subconştientă

Efect

Boli de inimă, cancer, diabet

​Probleme fizice – în corp

​Probleme fizice - în lume

​Corpul şi lumea sunt proiectate din mintea subconştientă şi sunt creaţii ale amintirilor care se repetă, și rareori ale Inspiraţiei. Mintea conştientă şi mintea subconştientă, ca şi componente ale sufletului, nu generează propriile idei, gânduri, sentimente şi acţiuni. După cum s-a arătat, ele experimentează realitatea indirect, prin intermediul amintirilor care se repetă sau al Inspiraţiei. Este esenţial să înţelegem că sufletul nu generează el însuşi experienţele. El vede ceea ce văd amintirile, simte ceea ce simt amintirile, se comportă aşa cum îi dictează amintirile şi decide ceea ce decid acestea. Doar rareori vede, simte se comportă şi decide conform Inspiraţiei! În rezolvarea problemelor este crucial să înţelegem că lumea şi corpul nu sunt probleme în sine, ci sunt efectele, consecinţele amintirilor care se repetă în mintea subconştientă! Cine deţine controlul?

Vidul este fundamentul I-Dentităţii Sinelui, al minţii, al cosmosului. Este starea care precede apariţia Inspiraţiei care vine de la Inteligenţa Divină în mintea subconştientă.

Figura 1. I-Dentitatea Sinelui: starea de Vid

Amintirile care se repetă înlocuiesc Vidul I-Dentităţii Sinelui, făcând imposibilă manifestarea inspiraţiei. Pentru a remedia această situaţie, pentru a restabili I-Dentitatea Sinelui, amintirile trebuie transformate în vid prin transmutarea lor de către Inteligenţa Divină.

Existenţa este un dar de la Inteligenţa Divină. Acest dar ne este oferit cu un singur scop, acela de a ne restabili I-Dentitatea Sinelui prin rezolvarea problemelor. I-Dentitatea Sinelui prin Ho’oponopono este o variantă actualizată a unui proces hawaiian străvechi de rezolvare a problemelor prin căinţă, iertare şi transformare. Ho’oponopono presupune participarea totală a fiecăreia dintre cele patru părţi ale I-Dentităţii Sinelui - Inteligenţa Divină, mintea supraconştientă, mintea conştientă şi mintea subconştientă – care lucrează împreună ca o singură entitate. Fiecare parte are funcţia şi partea sa specifică şi unică de implicare în rezolvarea problemelor prin ştergerea amintirilor care se repetă în mintea subconştientă.

Mintea supraconştientă nu conţine amintiri şi deci nu este afectată de amintirile care se repetă în mintea subconştientă. Mintea supraconştientă este întotdeauna contopită cu Inteligenţa Divină şi acţionează întotdeauna după cum acţionează Inteligenţa Divină. I-Dentitatea Sinelui funcţionează pe baza inspiraţiei sau a amintirilor. Doar una dintre ele, fie amintirea sau inspiraţia, pot avea controlul asupra minţii subconştiente la un moment dat. Sufletul I-Dentităţii Sinelui se supune unui singur stăpân într-un anumit moment şi, de obicei, se supune spinului amintirilor în loc să se supuna trandafirului Inspiraţiei.

Figura 2. I-Dentitatea Sinelui: starea de Inspirație

Figura 3. I-Dentitatea Sinelui: starea amintirilor care se repetă

​Vidul este elementul comun, egalizatorul tuturor Identităţilor Sinelui, atât “animate” cât şi “neanimate”. Este fundamentul indestructibil şi etern al întregului univers, văzut şi nevăzut. Amintirile care se repetă înlocuiesc elementul comun al I-Dentităţii Sinelui, scoţând sufletul minţii înafara stării sale naturale care este Vidul şi Infinitul. Deşi amintirile iau locul Vidului, ele nu îl pot distruge. Cum ai putea să distrugi nimicul? Mintea conştientă poate iniţia procesul Ho’oponopono de eliberare a amintirilor sau poate reacţiona la amintiri prin acuzaţii şi gândire raţională.

Figura 4. I-Dentitatea Sinelui prin Ho’oponopono (rezolvarea problemelor): căință și iertare

​Mintea conştientă iniţiază procesul Ho’oponopono de rezolvare a problemelor, ca o rugăminte adresată Inteligenţei Divine de a transforma amintirile în vid. Ea realizează că amintirile care se repetă în mintea subconştientă sunt de fapt problema şi recunoaşte că este 100% responsabilă pentru acestea. Această cerere trece apoi din mintea conştientă în mintea subconştientă. Trecerea acestei cereri în interiorul minţii subconştiente pune cu blândeţe amintirile în mişcare şi le pregăteşte pentru transformare. Apoi această cerere, sau rugăciune urcă din mintea subconştientă şi ajunge la nivelul minţii supraconştiente.

Mintea supraconştientă revizuieşte cererea şi face schimbările necesare. Deoarece este întotdeauna în armonie cu Inteligenţa Divină, are capacitatea de a retuşa şi a face schimbări. Cererea este apoi trimisă în sus către Inteligenţa Divină pentru revizuire finală şi soluţionare.

Figura 5. I-Dentitatea Sinelui prin Ho’oponopono (rezolvarea problemelor): transformarea de către Inteligența Divină

După analizarea cererii trimise de către mintea supraconştientă, Inteligenţa Divină trimite un flux de energie transformatoare la nivelul minţii supraconştiente. Energia transformatoare curge din mintea supraconştientă în mintea conştientă. Energia transformatoare curge apoi din mintea conştientă în mintea subconştientă. Această energie neutralizează intâi amintirile vizate. Energiile neutralizate sunt eliberate şi se reîntorc apoi în sânul energiei universale, creându-se astfel starea de vid în mintea subconştientă.

Gândirea şi învinuirea (vezi Figura 3) sunt amintiri care se repetă. Sufletul poate fi inspirat de către Inteligenţa Divină fără a avea habar ce se întâmplă de fapt. Singura condiţie pentru primirea Inspiraţiei, a creativităţii divine, este ca I-Dentitatea Sinelui să fie I-Dentitatea Sinelui. Şi pentru a se întâmpla asta este nevoie de purificarea neîncetată a amintirilor. Amintirile sunt însoţitori nedespărţiţi ai minţii subconştiente. Ele nu părăsesc niciodată mintea subconştientă pentru a merge în vacanţă, nu ies niciodată la pensie. Amintirile nu se opresc niciodată din derularea lor neîncetată în mintea subconştientă! Pentru a termina pentru totdeauna cu amintirile, ele trebuie curăţate şi aduse la zero definitiv.

Scopul vieţii este să fii I-Dentitatea Sinelui, aşa cum Divinitatea a creat I-Dentitatea Sinelui după chipul şi asemănarea sa, ca entitate vidă şi infinită. Toate experienţele de viaţă sunt expresii ale amintirilor care se repetă sau ale Inspiraţiei. Depresia, gândirea, vina, sărăcia, resentimentele şi suferinţa sunt de fapt acele “… suferințe pe care le-ai mai suferit”, aşa cum le numea Shakespeare într-unul dintre sonetele sale. Mintea conştientă are de făcut o alegere: poate începe procesul de curăţare neîncetată sau le poate permite amintirilor să se repete continuu, creând astfel permanent noi probleme.

Conştiinţa singură nu cunoaşte de fapt cel mai preţios dar pe care i-l oferă Inteligenţa Divină: I-Dentitatea Sinelui. Aşadar, nu poate să înţeleagă ce este de fapt o problemă. Această incapacitate duce la metode ineficiente de rezolvare a problemelor. Bietul suflet suferă o durere neîncetată, inutilă, pentru tot restul existenţei sale. Cât de trist. Mintea conştientă trebuie să fie trezită pentru a primi darul I-Dentităţii Sinelui.

I-Dentitatea Sinelui este indestructibilă şi eternă aşa cum este şi Creatorul său, Inteligenţa Divină. Consecinţa ignoranţei este realitatea falsă, absurdă şi necruţătoare, a sărăciei, bolii, războiului şi morţii, generaţie după generaţie. Realitatea fizică este expresia amintirilor şi a Inspiraţiei care se manifestă în sufletul I-Dentităţii Sinelui. Schimbă starea I-Dentităţii Sinelui, şi starea lumii fizice se va schimba şi ea.

Cine deţine controlul … inspiraţia sau amintirile care se repetă? Alegerea îi aparţine minţii conştiente.

Iată patru procese de rezolvare a problemelor specifice metodei I-Dentităţii de Sine prin Ho’oponopono, care pot fi aplicate pentru a restabili I-Dentitatea Sinelui prin transformarea în vid a amintirilor care se repetă în mintea subconştientă şi creează probleme:

  1. “Te iubesc.” Când sufletul tău trăieşte amintiri repetitive care creează probleme, spune-le acestora mental sau în şoaptă: “Vă iubesc, dragi amintiri. Sunt recunoscător pentru oportunitatea de a vă elibera pe voi toate şi pe mine.” “Te iubesc” poate fi repetat în tăcere la nesfârşit. Amintirile nu pleacă niciodată în vacanţă şi nu se pensionează până nu le forţezi tu s-o facă. “Te iubesc” poate fi folosit chiar şi dacă nu eşti conştient de existenţa unei probleme. De exemplu, poate fi rostit înainte de începerea unei activităţi cum ar fi a suna pe cineva sau a răspunde la telefon, sau înainte de a te urca în maşină pentru a pleca undeva.
  2. “Mulţumesc.” Acest proces poate fi folosit împreună cu sau în locul lui “te iubesc”. La fel ca şi “te iubesc”, poate fi repetat mental la nesfârşit.
  3. Apă Solară Albastră. A bea multă apă este o soluţie minunată de rezolvare a problemelor, în special dacă este vorba de Apă Solară Albastră. Luaţi un recipient de sticlă albastră cu un capac care să nu fie metalic. Puneţi apă de la robinet în recipient. Puneţi recipientul de sticlă albastră la soare sau sub o lampă incandescentă (nu fluorescentă) pentru cel puţin o oră. După ce apa este solarizată, poate fi folosită în mai multe moduri. O poţi bea, poţi găti cu ea. Te poţi stropi cu ea după ce faci baie sau duş. Fructele şi legumele adoră să fie spălate cu Apă Solară Albastră! La fel ca şi procesele “te iubesc” şi “mulţumesc”, Apa Solară Albastră eliberează amintirile repetitive care creează probleme din mintea subconştientă. Aşa că beţi oricât de multă!
  4. Căpşuni şi afine. Aceste fructe eliberează amintirile. Pot fi mâncate proaspete sau uscate. Pot fi consumate sub formă de gemuri, jeleuri, sau chiar topping de îngheţată!

Vă doresc Pace dincolo de orice înţelegere. Ka Maluhia no me oe. Pacea fie cu voi,
Ihaleakala Hew Len, Ph.D. Președinte de Onoare al Fundației "EU"-lui, Libertatea Cosmosului  (The Foundation of I, Inc. Freedom of the Cosmos)

Ediție prescurtată © 2012 Bingboard Consulting LLC (Lucrarea originală a fost publicată în 2005.)

[wpsharely id=”1143″] [/wpsharely]
Îți place? Spune-le și prietenilor tăi!